نکات مهم پیش از شروع ساخت و ساز

برای ساخت و ساز از کجا شروع کنیم؟ برای شروع ساخت و ساز دانستن نکاتی مانند انواع پیمان ها تا مصالح مورد استفاده و یا داشتن افرادی مورد اطمینان که در کار خود به هیچ عنوان.

بیشتر بخوانید

ساخت و ساز مدرن

تمدن آدمی تا به اینجای کار مسیر دور و درازی را در زمینه ساخت ساختمان پیموده است. از غارنشینی تا قرارگرفتن در ارتفاع چند صد متری از زمین. به خصوص دو دهه اخیر، از نظر “سرعت.

بیشتر بخوانید

01 ژوئن